รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Shenzhen Yijin Hardware Co., Ltd. 86--075523502273 information@yijinsolution.com
ได้รับใบเสนอราคา

โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

ได้รับใบเสนอราคา
คุณภาพ โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม บริการ
บ้าน - บริการ - โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

นิทรรศการตัวอย่าง

บริการของเราครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและเข้าถึงทุกส่วนของโลกเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้คุณตามการออกแบบของคุณ